@#$%%^&*~IAO

O pilates

 

Co je to pilates?
- vyvinuto J. H. Pilatesem na zatku 20. stol. v Nmecku
- cvien, kter vychz z tzv. kontrologie vdom kontrola pohyb tla
- clem pilates je zskn kontroly nad svm tlem, poslen tla a zvten jeho ohebnosti
- zkladem je plynulost, pesnost, dchn, kontrolovan pohyb, pohyb vychzejc ze stedu tla a soustednost

Pro cviit prv pilates?
- zlepte svoji kondici
- poslte svaly celho tla, pedevm hluboko uloen
- poslte svaly pnevnho dna
- odstrante bolesti zad a svalov dysbalance
- prothnete cel tlo
- zlepte postaven ptee a svoji rovnovhu
- propracujete klenbu chodidla
- zlepte pohyblivost v kloubech
- budete se ve svm tle ctit dobe :-)

Komu je cvien pilates ureno?
- cvien je vhodn pro eny i mue (vytvoeno primrn pro mue)
- pro vechny vkov kategorie
- vhodn jako doplnk pro jednostrann zaloen sporty (volejbal, tenis, florbal,)
- vhodn jako rehabilitace po operacch, razech apod.
- vhodn cvien ped porodem i po porodu
- vhodn jako kompenzan cvien pi poruchch pohybovho apartu (skoliza, kulat zda, patologick lordzy a kyfzy,)